AFA 501 - 600

0 anmeldelser
501
1,75
6,75
2,75
2,75
0 anmeldelser
502
1,75
2,00
1,75
1,75
0 anmeldelser
503
9,75
1,75
0 anmeldelser
504
1,75
0 anmeldelser
505
1,75
1,75
3,75
0 anmeldelser
506
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
507
1,75
2,75
0 anmeldelser
508
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
509
9,75
2,75
0 anmeldelser
510
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
511
1,75
21,75
0 anmeldelser
512
2,75
7,75
7,75
0 anmeldelser
513
13,75
4,75
0 anmeldelser
514
1,75
1,75
1,75
3,75
0 anmeldelser
515
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
516
15,75
2,75
0 anmeldelser
517
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
518
1,75
0 anmeldelser
519
1,75
6,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
520
1,75
2,75
0 anmeldelser
521
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
522
15,75
1,75
0 anmeldelser
523
1,75
1,75
0 anmeldelser
524
1,75
3,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,75
5,00
25,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
5,00
5,00
25,00
10,00
25,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
2,00
2,00
49,00
5,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
20,00
0 anmeldelser
529
4,00
0 anmeldelser
530
14,00
0 anmeldelser
531
10,00
0 anmeldelser
532
6,00
0 anmeldelser
533
2,00
2,00
2,00
6,00
0 anmeldelser
534
9,75
0 anmeldelser
535
1,75
3,00
1,75
1,75
2,75
2,75
6,00
0 anmeldelser
536
2,00
0 anmeldelser
537
1,75
1,75
1,75
3,75
0 anmeldelser
538
19,75
0 anmeldelser
539
1,75
3,75
3,75
9,75
0 anmeldelser
540
1,75
0 anmeldelser
541
9,75
2,75
0 anmeldelser
542
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
543
8,75
0 anmeldelser
544
29,00
0 anmeldelser
545
15,00
0 anmeldelser
546
1,75
2,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
547
15,75
0 anmeldelser
548
1,75
2,75
2,75
4,75
2,75
2,75
0 anmeldelser
549
2,75
7,75
5,75
2,75
2,75
0 anmeldelser
550
1,75
0 anmeldelser
551
3,75
1,75
1,75
1,75
9,75
9,75
9,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
555
1,75
0 anmeldelser
556
5,75
10,00
6,75
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
2,75
3,00
0 anmeldelser
558
9,75
3,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
559
1,75
0 anmeldelser
560
11,75
1,75
1,75
3,75
1,75
4,75
4,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,75
0 anmeldelser
564
1,75