0 anmeldelser
AFA S115 Europamærke Vand med A-vignet
50,00
0 anmeldelser
AFA 1201 375 øre grøn Bølgelinie
3,75
0 anmeldelser
AFA 1202 4,00 kr rød Dronning Margrethe II
4,00
0 anmeldelser
AFA 1203 6,75 kr grøn Dronning Margrethe II
6,75
0 anmeldelser
AFA 1204 4,00 kr Forårsbebudere
4,00
0 anmeldelser
AFA 1205 5,25 kr Forårsbebudere
5,25
0 anmeldelser

AFA 1206 9,25 kr Forårsbebudere

9,25
0 anmeldelser
AFA 1207 3,75 kr Hjemmeværnet
3,75
0 anmeldelser
AFA 1208 4,75 kr NATO 50 år
4,25
0 anmeldelser
AFA 1209 4,50 kr Europamærker
4,50
0 anmeldelser
AFA 1210 5,50 kr Europamærker
5,50
0 anmeldelser
AFA 1211 9,75 kr Europarådet 50 år
9,75
0 anmeldelser
AFA 1212 4,00 kr Dansk revy
4,00
0 anmeldelser
AFA 1213 4,50 kr Dansk revy
4,50
0 anmeldelser
AFA 1214 5,25 kr Dansk revy
5,50
0 anmeldelser
AFA 1215 6,75 kr Dansk revy
6,75
0 anmeldelser

AFA 1216A og B 2 x 20,50 kr Dansk revy

41,00
0 anmeldelser
AFA 1217 4,00 kr Grundloven 150 år
4,00
0 anmeldelser
AFA 1218 9,25 kr Frimærkekunst
9,25
0 anmeldelser
AFA 1219 16,00 kr Frimærkekunst
16,00
0 anmeldelser
AFA 1220 4,00 + 50 øre Altzheimerforeningen
4,50
0 anmeldelser

AFA 1220x 4,00 + 50 øre Altzheimerforeningen, variant, blå plet i sidste 0 i 4,00 kr.

299,75
0 anmeldelser
AFA 1221 8,75 kr Det Kongelige Bibliotek
8,75
0 anmeldelser
AFA 1222 4,00 kr Danske trækfugle
4,00
0 anmeldelser
AFA 1223 5,25 kr Danske trækfugle
5,25
0 anmeldelser
AFA 1224 5,50 kr Danske trækfugle
5,50
0 anmeldelser
AFA 1225 12,25 kr Danske trækfugle
12,25
0 anmeldelser
AFA 1226 4,00 kr Danske trækfugle
4,00
0 anmeldelser
AFA 1227 5,25 kr Danske trækfugle
5,25
0 anmeldelser

AFA 1228 9,25 kr Danske trækfugle

9,25