0 anmeldelser
AFA 901 7,10 kr mørklilla lille rigsvåben
7,10
0 anmeldelser
AFA 902 24 kr sortgrøn
24,00
0 anmeldelser
AFA 903 3,20 kr Christian IV
3,00
0 anmeldelser
AFA 904 4,10 kr Christian IV
4,10
0 anmeldelser
AFA 905 7,10 kr Ole Worm
7,10
0 anmeldelser
AFA 906 3,00 kr Odense 1000 år
3,00
0 anmeldelser
AFA 907 3,00+0,50 kr Folkekirkens nødhjælp
3,50
0 anmeldelser
AFA 908 2,70 kr Civilforsvarsstyrelsen
2,70
0 anmeldelser
AFA 909 4,10 kr WHO
4,10
0 anmeldelser
AFA 910 3,20 kr stavnsbåndets ophævelse
3,20
0 anmeldelser
AFA 911 3,00 kr Europamærke
3,00
0 anmeldelser
AFA 912 4,10 kr Europamærke
4,10
0 anmeldelser
AFA 913 3,00 kr Industrirådet
3,00
0 anmeldelser
AFA 914 4,10 kr VM i individuel speedway
4,10
0 anmeldelser
AFA 915 3,00 kr Dansk Metal
3,00
0 anmeldelser
AFA 916 3,00 kr Tønder statsseminarium 200 år
3,00
0 anmeldelser
AFA 917 3,00+0,50 kr Mødrehjælpen
3,50
0 anmeldelser
AFA 918 4,10 kr Dansk-Fransk kulturår
4,10
0 anmeldelser
AFA 919 3,00 kr Gamle møller
3,00
0 anmeldelser
AFA 920 7,10 kr Gamle møller
7,10
0 anmeldelser
AFA 921 4,10 kr Malerkunst
4,10
0 anmeldelser
AFA 922 10 kr Malerkunst
10,00
0 anmeldelser
AFA 923 300 øre lysgrøn bølgelinie
3,00
0 anmeldelser
AFA 924 3,20 kr rød Dronning Margrethe II
3,20
0 anmeldelser
AFA 925 3,40 kr grøn Dronning Margrethe II
3,40
0 anmeldelser
AFA 926 4,20 kr violet Dronning Margrethe II
4,20
0 anmeldelser
AFA 927 4,40 kr blå Dronning Margrethe II
4,40
0 anmeldelser
AFA 928 7,30 kr grøn lille rigsvåben
7,30
0 anmeldelser
AFA 929 7,70 kr mørklilla lille rigsvåben
7,70
0 anmeldelser
AFA 930 11 kr brun lille rigsvåben
11,00