AFA 801 -900

0 anmeldelser
801
1,75
0 anmeldelser
802
1,75
0 anmeldelser
803
1,75
0 anmeldelser
804
1,75
0 anmeldelser
805
2,75
0 anmeldelser
806
3,75
10,00
0 anmeldelser
807
1,75
5,00
0 anmeldelser
808
1,75
0 anmeldelser
809
1,75
3,00
0 anmeldelser
810
1,75
1,75
5,00
3,00
3,00
9,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
811
1,75
5,00
3,00
3,00
1,75
9,75
1,75
1,75
6,75
0 anmeldelser
812
1,75
0 anmeldelser
813
1,75
6,75
0 anmeldelser
814
1,75
0 anmeldelser
815
1,75
0 anmeldelser
816
3,75
24,75
27,75
0 anmeldelser
817
3,75
0 anmeldelser
818
3,75
0 anmeldelser
819
3,75
0 anmeldelser
820
3,75
0 anmeldelser
821
1,75
0 anmeldelser
822
1,75
1,75
11,75
1,75
24,75
1,75
12,75
4,75
1,75
24,75
1,75
1,75
1,75
24,75
1,75
1,75
1,75
24,75
1,75
1,75
1,75
24,75
1,75
1,75
1,75
24,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
829
4,75
24,75
39,75
0 anmeldelser
830
4,75
0 anmeldelser
831
4,75
0 anmeldelser
832
4,75
0 anmeldelser
833
4,75
3,75
0 anmeldelser
834
1,75
19,75
3,75
0 anmeldelser
835
1,75
11,75
0 anmeldelser
836
4,75
13,75
0 anmeldelser
837
4,75
0 anmeldelser
838
17,75
40,00
0 anmeldelser
839
2,75
0 anmeldelser
840
1,75
0 anmeldelser
841
2,75
0 anmeldelser
842
2,75
14,75
0 anmeldelser
843
2,75
0 anmeldelser
844
2,75
0 anmeldelser
845
2,75
0 anmeldelser
846
2,75
0 anmeldelser
847
1,75
0 anmeldelser
848
1,75
0 anmeldelser
849
2,75
0 anmeldelser
850
1,75
3,75
11,75
1,75
1,75
15,75
9,75
8,75
1,75
1,75
2,75
1,75
1,75
2,75
2,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,75
0 anmeldelser
856
4,75
0 anmeldelser
857
4,75
3,75
0 anmeldelser
858
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
859
1,75
3,75
20,00
1,75
1,75
4,75
0 anmeldelser
860
1,75
0 anmeldelser
861
1,75
34,75
0 anmeldelser
862
1,75
0 anmeldelser
863
2,75
14,75
27,75
0 anmeldelser
864
2,75
0 anmeldelser
865
2,75
0 anmeldelser
866
2,75
0 anmeldelser
867
2,75
4,75
0 anmeldelser
868
1,75
0 anmeldelser
869
1,75
4,75
1,75
1,75
2,75
9,75
0 anmeldelser
871
3,75
0 anmeldelser
872
2,75
49,75
0 anmeldelser
873
2,75
0 anmeldelser
874
2,75
0 anmeldelser
875
2,75
0 anmeldelser
876
3,75
39,75
7,75
0 anmeldelser
877
3,75
7,75
0 anmeldelser
878
3,75
3,75
0 anmeldelser
879
3,75
7,75
0 anmeldelser
880
3,75
7,75
0 anmeldelser
881
3,75
0 anmeldelser
882
3,75
0 anmeldelser
883
3,75
0 anmeldelser
884
3,75
0 anmeldelser
885
3,75
0 anmeldelser
886
1,75
16,75
19,75
0 anmeldelser
887
3,75
0 anmeldelser
888
3,75
0 anmeldelser
889
3,75
0 anmeldelser
890
3,75
0 anmeldelser
891
3,75
3,75
0 anmeldelser
892
1,75
3,75
0 anmeldelser
893
1,75
0 anmeldelser
894
2,75
0 anmeldelser
895
2,75
0 anmeldelser
896
4,75
0 anmeldelser
897
3,75
1,75
8,75
1,75
2,75
9,75
1,75
1,75
2,75
8,75
1,75
1,75