AFA 601 - 700

2,75
2,75
0 anmeldelser
601
1,75
5,75
4,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
602
1,75
3,75
0 anmeldelser
603
1,75
1,75
1,75
4,75
1,75
0 anmeldelser
604
1,75
1,75
4,75
1,75
0 anmeldelser
605
1,75
29,75
1,75
0 anmeldelser
606
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
607
1,75
3,75
0 anmeldelser
608
11,75
0 anmeldelser
609
1,75
2,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
610
2,75
4,75
1,75
1,75
3,75
3,75
46,75
7,75
3,75
3,75
7,75
3,75
3,75
7,75
3,75
3,75
7,75
3,75
7,75
3,75
1,75
4,75
3,75
1,75
6,75
1,75
2,75
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
618
1,75
4,75
0 anmeldelser
619
3,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
620
2,75
3,75
0 anmeldelser
621
11,75
0 anmeldelser
622
1,75
1,75
1,75
2,75
0 anmeldelser
623
11,75
11,75
0 anmeldelser
624
1,75
12,75
3,75
3,75
3,75
0 anmeldelser
626
1,75
3,75
26,75
5,75
2,75
2,75
5,75
2,75
2,75
5,75
2,75
2,75
5,75
2,75
2,75
5,75
2,75
2,75
3,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
632
3,75
0 anmeldelser
633
1,75
3,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
634
1,75
3,75
0 anmeldelser
635
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
636
1,75
2,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
637
1,75
0 anmeldelser
638
2,75
3,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
639
3,75
0 anmeldelser
640
5,75
15,75
5,75
5,75
0 anmeldelser
641
3,75
0 anmeldelser
642
1,75
1,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
643
1,75
2,75
1,75
1,75
9,75
0 anmeldelser
644
1,75
0 anmeldelser
645
1,75
0 anmeldelser
646
1,75
0 anmeldelser
647
1,75
0 anmeldelser
648
1,75
0 anmeldelser
649
1,75
4,75
2,75
2,75
24,75
27,75
4,75
2,75
2,75
4,75
2,75
4,75
2,75
2,75
4,75
2,75
2,75
2,75
7,75
3,75
3,75
24,75
7,75
3,75
3,75
3,75
3,75
7,75
0 anmeldelser
659
1,75
3,75
1,75
1,75
3,75
0 anmeldelser
660
2,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
661
1,75
0 anmeldelser
662
1,75
13,75
6,75
6,75
99,75
89,75
13,75
6,75
6,75
13,75
6,75
6,75
13,75
6,75
6,75
13,75
6,75
6,75
0 anmeldelser
668
2,75
3,75
1,75
1,75