AFA 201 - 300

36,00
0 anmeldelser
203
3,75
0 anmeldelser
203
14,75
79,75
0 anmeldelser
204
3,75
0 anmeldelser
205
3,75
0 anmeldelser
206
7,75
0 anmeldelser
206
29,75
0 anmeldelser
207
7,75
0 anmeldelser
208
299,00
0 anmeldelser
209
359,00
139,75
31,75
0 anmeldelser
210
259,75
0 anmeldelser
211
27,75
63,75
0 anmeldelser
212
79,75
139,75
0 anmeldelser
213
59,75
0 anmeldelser
214
3,75
0 anmeldelser
215
5,75
0 anmeldelser
216
875,00
1.195,00
0 anmeldelser
217
15,75
17,75
0 anmeldelser
218
31,75
8,75
0 anmeldelser
219
39,75
0 anmeldelser
220
159,75
0 anmeldelser
220
38,75
3,00
20,00
0 anmeldelser
221
19,75
0 anmeldelser
223
119,75
0 anmeldelser
224
87,75
99,75
0 anmeldelser
225
7,75
0 anmeldelser
225
1,75
4,75
17,75
0 anmeldelser
226
47,75
19,75
0 anmeldelser
226
13,75
7,75
0 anmeldelser
227
19,75
54,75
0 anmeldelser
227
4,75
0 anmeldelser
228
59,75
0 anmeldelser
229
19,75
0 anmeldelser
229
31,75
0 anmeldelser
230
159,75
9,75
0 anmeldelser
231
2,75
2,00
0 anmeldelser
231
13,75
0 anmeldelser
232
13,75
13,75
19,75
5,00
0 anmeldelser
234
79,75
0 anmeldelser
235
51,75
0 anmeldelser
235
9,75
0 anmeldelser
236
159,75
0 anmeldelser
237
49,75
0 anmeldelser
238
57,75
0 anmeldelser
239
63,75
0 anmeldelser
240
199,75
0 anmeldelser
240
41,75
0 anmeldelser
241
279,00
0 anmeldelser
242
69,75
0 anmeldelser
243
31,75
0 anmeldelser
244
39,75
0 anmeldelser
245
259,00
0 anmeldelser
246
259,00
0 anmeldelser
247
39,75
0 anmeldelser
248
7,75
14,75
7,75
49,75
49,75
59,75
59,75
0 anmeldelser
249
31,75
7,75
0 anmeldelser
250
3,75
49,75
49,75
91,75
91,75
29,75
29,75
0 anmeldelser
251
4,75
4,75
47,75
83,75
83,75
139,75
47,75
0 anmeldelser
252
7,75
0 anmeldelser
253
31,75
0 anmeldelser
254
47,75
23,75
67,75
67,75
2,75
23,75
0 anmeldelser
256
9,75
99,75
99,75
99,75
0 anmeldelser
257
23,75
129,75
129,75
32,75
87,75
87,75
0 anmeldelser
259
4,75
0 anmeldelser
260
23,75
359,00
359,00
549,00
549,00
59,75
59,75
549,00
139,75
0 anmeldelser
263
27,75
0 anmeldelser
264
1,75
1,75
1,75
9,75
0 anmeldelser
265
4,75
0 anmeldelser
266
1,75
4,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
268
6,75
0 anmeldelser
269
2,75
0 anmeldelser
270
3,75
0 anmeldelser
271
3,75
0 anmeldelser
272
3,75
0 anmeldelser
273
21,75
0 anmeldelser
274
3,75
0 anmeldelser
275
2,75
0 anmeldelser
276
2,75
0 anmeldelser
277
1,75
0 anmeldelser
278
1,75
0 anmeldelser
279
9,75
0 anmeldelser
280
13,75
14,75
5,75
0 anmeldelser
282
1,75
4,75
1,75
1,75
0 anmeldelser
283
1,75
7,75
239,00
55,75
55,75
0 anmeldelser
284
3,75
0 anmeldelser
285
23,75
0 anmeldelser
285
7,75
14,75
39,75
39,75
0 anmeldelser
286
119,75
0 anmeldelser
286
26,75
2,75
15,75
15,75
33,75
0 anmeldelser
288
109,75
0 anmeldelser
288
35,75
13,75
13,75
0 anmeldelser
289
4,00
0 anmeldelser
290
63,75
0 anmeldelser
290
15,00
7,75
9,75
9,75
0 anmeldelser
291
219,00
0 anmeldelser
291
59,75
33,75
15,75
15,75
0 anmeldelser
293
39,75
0 anmeldelser
293
11,75
0 anmeldelser
294
3,00
9,75
9,75
21,75
0 anmeldelser
295
179,75
0 anmeldelser
295
30,00
67,75
31,75
0 anmeldelser
296
395,00
31,75
15,75