AFA 1900 - 1999

0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1900
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1901
6,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1902
10,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1903
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1904
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1905
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1906
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1907
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1908
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1909
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1910
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1911
2,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1912

9,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1913
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1914
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1915
7,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1916
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1916
15,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1917
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1918
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1919
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1920
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1921
12,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1922
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1923
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1924
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1925
6,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1926
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1927
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1928
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1929
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1930
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1931
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1932
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1933
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1934
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1935
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1936
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1937
2,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1937-38 Parstykke

15,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1940
1,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1941
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1942
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1943
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1945
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1946
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1947
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1949
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1950
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1951
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1953
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1954
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1955
7,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1956

3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1957
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1958
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1959
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1960
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1961
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1966
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1967
7,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1968
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1969
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1970
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1971
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1972
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1973
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1974
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1975
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1976
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1977
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1978
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1979
2,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1980

5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1981
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1982
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1983
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1984
7,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1985
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1985
7,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1986
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1987
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1988
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1989
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1990
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1991
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1992
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1993
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1994
2,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1995

10,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1995

10,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1995
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1995
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1995
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1995
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1996
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1997
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1998
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1999
3,00

AFA 1900 - 1999