AFA 1900 - 1999

0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1900
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1901
6,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1902
10,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1903
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1904
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1905
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1906
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1907
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1908
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1909
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1910
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1911
2,00
0 anmeldelser

VESTTYSKLAND AFA 1912

9,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1913
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1914
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1915
7,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1916
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1916
15,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1917
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1918
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1919
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1920
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1921
12,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1922
3,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1923
4,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1924
5,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1925
6,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1926
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1927
2,00
0 anmeldelser
VESTTYSKLAND AFA 1928
3,00

AFA 1900 - 1999