O

0 anmeldelser
AFA 301 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 301a 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 302a 20 kr Grønlands kulturhus, miniark
20,00
0 anmeldelser
AFA 302 4,50+0,50 kr Grønlands kulturhus
5,00
0 anmeldelser
AFA 302a 5 kr Grønlands kulturhus, enkelt mærke
5,00
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 12 hæftesammentryk
26,75
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 13 hæftesammentryk
26,75
0 anmeldelser
AFA 303 4,50 kr Dronning Margrethe II 25 år
4,50
0 anmeldelser
AFA 303a 4,50 kr Dronning Margrethe II 25 år
4,50
0 anmeldelser
AFA 304 2,00 kr Sommerfugle
2,00
0 anmeldelser
AFA 304a 2,00 kr Sommerfugle
2,00
0 anmeldelser
AFA 305 3,00 kr Sommerfugle
3,00
0 anmeldelser
AFA 305a 3,00 kr Sommerfugle
3,00
0 anmeldelser
AFA 306 4,75 kr Sommerfugle
4,75
0 anmeldelser
AFA 306a 4,75 kr Sommerfugle
4,75
0 anmeldelser
AFA 307 8,00 kr Sommerfugle
8,00
0 anmeldelser
AFA 307a 8,00 kr Sommerfugle
8,00
0 anmeldelser
AFA 308 5,00 kr Hvaler II
5,00
0 anmeldelser
AFA 309 5,75 kr Hvaler II
5,75
0 anmeldelser
AFA 310 6,00 kr Hvaler II
6,00
0 anmeldelser
AFA 311 8,00 kr Hvaler II
8,00
0 anmeldelser
AFA 312 24,75 kr Hvaler II
24,75
0 anmeldelser
AFA 313 4,75 kr Europamærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 314 4,50 kr Nanortalik
4,50
0 anmeldelser
AFA 315 10,00 kr Grønlandske kunstnere
10,00
0 anmeldelser
AFA 316 16,00 kr Grønlandske kunstnere
16,00
0 anmeldelser
AFA 317 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 14 & JHS 2-1
59,75
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 15 & JHS 2-2
59,75
0 anmeldelser
AFA 317a 4,50 kr Julefrimærke
8,75
39,75
19,75
19,75
0 anmeldelser
AFA 318 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 318a 4,75 kr Julefrimærke
9,75
39,75
19,75
19,75
0 anmeldelser
AFA 319 2,00 kr Hvaler III
2,00
0 anmeldelser
AFA 320 3,00 kr Hvaler III
3,00
0 anmeldelser
AFA 321 4,50 kr Hvaler III
4,50
0 anmeldelser
AFA 322 4,50 kr Hvaler III
4,50
0 anmeldelser
AFA 323 4,75 kr Hvaler III
4,75
0 anmeldelser
AFA 324 4,75 kr Hvaler III
4,75
0 anmeldelser
AFA 325 23,50 kr Hvaler III, miniark
23,75
0 anmeldelser
AFA 326 4,50 kr Nyordningen 1950
4,50
0 anmeldelser
AFA 327 4,75 kr Europamærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 328 10,00 kr Europamærke
10,00
0 anmeldelser
AFA 329 4,50+0,50 kr Kvindeforeningers sammenslutning
5,00
0 anmeldelser
AFA 329a 4,50+0,50 kr Kvindeforeningers sammenslutning, miniark
20,00
0 anmeldelser
AFA 329a 4,50+0,50 kr Kvindeforeningers sammenslutning, enkelt mærke
5,00
0 anmeldelser
AFA 330 11,00 kr Grønlandske kunstnere
11,00
0 anmeldelser
AFA 331 25,00 kr Grønlandske kunstnere
25,00
0 anmeldelser
AFA 332a 4,50 kr Nordenfrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 332 4,50 kr Nordenfrimærke miniark
27,00
0 anmeldelser
AFA 332 4,50 kr Nordenfrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 333a 4,75 kr Nordenfrimærke enkelt mærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 333 4,75 kr Nordenfrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 333 4,75 kr Nordenfrimærke miniark
28,50
0 anmeldelser
AFA 334 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 334a 6 x 4,50 kr Julefrimærke miniark & JHS-3-1.
27,00
0 anmeldelser
AFA 334a 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 335a 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 335 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 335a 6 x 4,75 kr Julefrimærke miniark & JHS-3-2.
28,50
0 anmeldelser
AFA 336 1,00 kr Sneugler
1,00
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 16 hæftesammentryk
17,25
0 anmeldelser
AFA 336a 1,00 kr Sneugler
1,00
0 anmeldelser
AFA 337 4,75 kr Sneugler
4,75
0 anmeldelser
AFA 337a 4,75 kr Sneugler
4,75
0 anmeldelser
AFA 338 5,50 kr Sneugler
5,50
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 17 hæftesammentryk
33,75
0 anmeldelser
AFA 338a 5,50 kr Sneugler
5,50
0 anmeldelser
AFA 339 5,75 kr Sneugler
5,75
0 anmeldelser
AFA 339a 5,75 kr Sneugler
5,75
0 anmeldelser
AFA 340a 20 kr Grønlands Nationalmuseum, miniark
20,00
0 anmeldelser
AFA 340 4,50+0,50 kr Grønlands Nationalmuseum
5,00
0 anmeldelser
AFA 340a 5 kr Grønlands Nationalmuseum, enkelt mærke
5,00
0 anmeldelser
AFA 341 6 kr Europamærke
6,00
0 anmeldelser
AFA 342 7 kr Grønlands kunstnere
7,00
0 anmeldelser
AFA 343 20 kr Grønlands kunstnere
20,00
0 anmeldelser
AFA 344 4,50 kr Arktiske vikinger
4,50
0 anmeldelser
AFA 345 4,75 kr Arktiske vikinger
4,75
0 anmeldelser
AFA 346 5,75 kr Arktiske vikinger
5,75
0 anmeldelser
AFA 347 8,00 kr Arktiske vikinger
8,00
0 anmeldelser
AFA 348 23 kr Arktiske vikinger, miniark
23,00
0 anmeldelser
AFA 349 5,75 kr Grønland år 2000
5,75
0 anmeldelser
AFA 350 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 350a 6 x 4,50 kr Julefrimærke miniark & JHS 4-1
27,00
0 anmeldelser
AFA 351 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 351a & JHS 4-2 6 x 4,75 kr Julefrimærke miniark
28,50
0 anmeldelser
AFA 352 0,25 kr Arktiske vikinger II
1,00
0 anmeldelser
AFA 353 3,00 kr Arktiske vikinger II
3,00
0 anmeldelser
AFA 354 5,50 kr Arktiske vikinger II
5,50
0 anmeldelser
AFA 355 21 kr Arktiske vikinger II
21,00
0 anmeldelser
AFA 356 29,75 kr Arktiske vikinger II
29,75
0 anmeldelser
AFA 357 10 kr Slædepatrulien sirius
10,00
0 anmeldelser
AFA 358 4,75 kr Europamærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 359 4,50 kr Dronning Margrethe II
4,50
0 anmeldelser
AFA 360 4,75 kr Dronning Margrethe II
4,75
0 anmeldelser
AFA 361 8 kr Dronning Margrethe II
8,00
0 anmeldelser
AFA 362 10 kr Dronning Margrethe II
10,00
0 anmeldelser
AFA 363a 4,50 kr Grønlands Arv og kultur miniark
28,00
0 anmeldelser
AFA 363 4,50 kr Grønlands Arv og kultur
4,50
0 anmeldelser
AFA 364a 4,75 kr Grønlands Arv og kultur miniark
28,50
0 anmeldelser
AFA 364 4,75 kr Grønlands Arv og kultur
4,75
0 anmeldelser
AFA 365a 22 kr Frimærkeudstillingen Hafnia 01, miniark
22,00
0 anmeldelser
AFA 365 4,50+1,00 kr Frimærkeudstillingen Hafnia 01
5,50
0 anmeldelser
AFA 366 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 366a 6 x 4,50 kr Julefrimærke miniark & JHS 5-1
27,00
0 anmeldelser
AFA 367 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 367a 6 x 4,75kr Julefrimærke miniark & JHS 5-2
28,50
0 anmeldelser
AFA 368 1,00 kr Arktiske vikinger III
1,00
0 anmeldelser
AFA 369 4,50 kr Arktiske vikinger III
4,50
0 anmeldelser
AFA 370 5,00 kr Arktiske vikinger III
5,00
0 anmeldelser
AFA 371 10,00 kr Arktiske vikinger III
10,00
0 anmeldelser
AFA 372 20,50 kr Arktiske vikinger III, miniark
20,50
0 anmeldelser
AFA 373a 20 kr artic winter games 2002, miniark
20,00
0 anmeldelser
AFA 373 4,50+0,50 kr artic winter games 2002
5,00
0 anmeldelser
AFA 374a 4,50 kr Grønlands Arv og kultur II miniark
27,00
0 anmeldelser
AFA 374 4,50 kr Grønlands Arv og kultur II
4,50
0 anmeldelser
AFA 375a 4,75 kr Grønlands Arv og kultur II miniark
28,50
0 anmeldelser
AFA 375 4,75 kr Grønlands Arv og kultur II
4,75
0 anmeldelser
AFA 376 15 kr Europamærke
15,00
0 anmeldelser
AFA 377 0,25 kr Dronning Margrethe II
1,00
0 anmeldelser
AFA 378 12 kr Dronning Margrethe II
12,00
0 anmeldelser
AFA 379 5,75 kr "Frimærker der aldrig udkom"
5,75
0 anmeldelser
AFA 380 8,00 kr "Frimærker der aldrig udkom"
8,00
0 anmeldelser
AFA 381 21,00 kr "Frimærker der aldrig udkom"
21,00
0 anmeldelser
AFA 382 34.75 kr "Frimærker der aldrig udkom", miniark
34,75
0 anmeldelser
AFA 383a 6 x 4,50 kr Julefrimærke miniark & JHS 6-1
27,00
0 anmeldelser
AFA 383 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 384 4,75 kr Julefrimærke
4,75
0 anmeldelser
AFA 384a 6 x 4,75 kr Julefrimærke miniark & JHS 6-2
28,50
0 anmeldelser
AFA 385 1 kr Nordenfrimærke
1,00
0 anmeldelser
AFA 386 31 kr Nordenfrimærke
31,00
0 anmeldelser
AFA 387 4,50+0,50 kr "Børn er også mennesker"
5,00
0 anmeldelser
AFA 387a 20 kr "Børn er også mennesker", miniark
20,00
0 anmeldelser
AFA 388 4,50 kr Grønlands Arv og kultur II
4,50
0 anmeldelser
AFA 388a Hæfteblok 4,50 kr Grønlands Arv og kultur II
27,00
0 anmeldelser
AFA 389 4,75 kr Grønlands Arv og kultur II
4,75
0 anmeldelser
AFA 389a Hæfteblok 4,75 kr Grønlands Arv og kultur II
28,50
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 18 hæftesammentryk
36,00
0 anmeldelser
AFA 390 2 kr Skibsfart I
2,00
0 anmeldelser
AFA 391 4 kr Skibsfart I
4,00
0 anmeldelser
Hæftesammentryk 19 hæftesammentryk
20,00
0 anmeldelser
AFA 392 6 kr Skibsfart I
6,00
0 anmeldelser
AFA 393 16 kr Skibsfart I
16,00
0 anmeldelser
AFA 394 11 kr Europamærke
11,00
0 anmeldelser
AFA 395 7 kr ICES 100 år
7,00
0 anmeldelser
AFA 396 19 kr ICES 100 år
19,00
0 anmeldelser
AFA 397 26 kr ICES 100 år, miniark
26,00
0 anmeldelser
AFA 398 0,50 kr Dronning Margrethe II
1,00
0 anmeldelser

AFA 398x 0,50 kr Dronning Margrethe II, variant, manglende Y i mydtskov nr. 30 i arket.

99,75
0 anmeldelser
AFA 399E og AFA 400E parstykke 4,50 kr og 4,75 kr Julefrimærke trykt på selvklæbende papir.
19,75
0 anmeldelser
AFA 399 4,50 kr Julefrimærke
4,50
0 anmeldelser
AFA 399a 3 x 4,50 kr og 3 x 4,75 kr Julefrimærke miniark & JHS 7.
55,50
0 anmeldelser
AFA 400 4,75 kr Julefrimærke
4,75