STRIBER

0 anmeldelser
AFA 1781 9 + 1 kr Prinsesse Benedikte 70 år
100,00
0 anmeldelser

AFA 1782 9+1 kr. Røde Kors

150,00
0 anmeldelser

AFA 1783 6,50 kr. Danske herregårde

84,50
0 anmeldelser

AFA 1777 9 kr. Danske herregårde

117,00
0 anmeldelser

AFA 1785 6,50 Skolen 200 år

84,50
0 anmeldelser

AFA 1786 9 kr Prinsgemalen

47,60
0 anmeldelser

AFA 1787 9 kr Den frie udstillingsbygning

23,40
0 anmeldelser

AFA 1788 6,50 kr HC. Andersen Klods-Hans

78,00
0 anmeldelser

AFA 1789 9,00 kr HC. Andersen Tommelise

117,00
0 anmeldelser

AFA 1791 9,00 kr Sjællandske Lov

117,00
0 anmeldelser

AFA 1792 14,00 kr Njals Saga

91,00
0 anmeldelser

AFA 1794 6,50 kr Gardehusarregimentet 400 år

84,50
0 anmeldelser

AFA 1795 9 kr Frimærkekunst

76,00
0 anmeldelser

AFA 1796 6,50 kr Vinterpoesi

84,50
0 anmeldelser

AFA 1797 9 kr Vinterpoesi

117,00
0 anmeldelser

AFA 1798 14 kr Vinterpoesi

91,00
0 anmeldelser

AFA 1802 19 kr grå/blå Dr. Margrethe

84,50
0 anmeldelser

AFA 1805 10 kr LEGO

130,00
0 anmeldelser

AFA 1806 14,50 kr LEGO

188,50
0 anmeldelser

AFA 1808 10 kr Vadehavet spættet sæl

130,00
0 anmeldelser

AFA 1811 11+1 kr Rødekors

200,00
0 anmeldelser

AFA 1812 7 kr Elefant Orden

84,50
0 anmeldelser

AFA 1819 10 kr Roterstellet

130,00
0 anmeldelser

AFA 1821 10 kr Longjohn Budcykel

130,00
0 anmeldelser

AFA 1824 10 kr Herlufsholm 450 år

130,00
0 anmeldelser

AFA 1825 10 + 1 kr WWF Verdensnaturfonden

250,00
0 anmeldelser

AFA 1829 7 kr Sejlskib København

39,00
0 anmeldelser

AFA 1829 7 kr Sejlskib København

84,50
0 anmeldelser

AFA 1832 10 kr Kvinders valgret 100 år

26,00
0 anmeldelser

AFA 1833 10 kr Frimærkekunst

20,00

STRIBER